Erfarenhetsutbyte och samverkan

Att dela kunskap, erfarenhet och resurser är viktigt för att på ett smart och effektivt sätt ständigt utveckla vår verksamhet. Vi har stort fokus på erfarenhetsutbyte och samverkan både internt och externt.

Vi bygger gemensamt för framtiden

För att kunna möta det ökade behovet av vård och omsorgsplatser startade vi  under året planeringsarbetet för ett nytt boende i Mjölby. Ett flexibelt och funktionellt boende för framtidens vård och omsorg.

0

Lägenhetsplatser för vårdboende

0

Lägenheter trygghetsboende

0

Invånare 80+ 2019

0

Invånare 80+ 2029 (prognos)

Nästa