Att återgå till en fungerande vardag

Efter sjukdom, skada eller sjukhusvistelse är det viktigt att få stöd och hjälp för att kunna komma tillbaka till ett så normalt liv som möjligt. Rehabilitering utgår från individens behov och mål och  kan bestå av träning, rådgivning eller behandling. Allt för att få en fungerande vardag.

Rehabilitering handlar om teamwork med åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och arbetslivsinriktad art som hjälper sjuka och skadade att återfå bästa möjliga funktionsförmåga och ett liv med god livskvalitet.

Att stärka kropp och själ

Fokus på individens behov och samarbete är grunden i arbetet med rehabilitering, hjälpmedel och trygg hemgång. Tillsammans hjälps vi åt att skapa en trygg och säker hemsjukvård i Mjölby kommun.

0

Vårdtillfällen på korttidsboende

0

Genomsnittstid på korttidsboende

0

Personer med trygg hemgång

Nästa