Kvalitet i varje del

Livskvalitet handlar om livsglädje och livslust, värderingar som kan kännas men är svåra att mäta. För oss är det viktigt att alla människor får känna att de betyder något och har ett så självständigt och aktivt liv som möjligt.
Vi har ett omfattande synsätt på kvalitet som finns med i allt vi gör. Utgångspunkten för bra kvalitet är medborgarnas egna upplevelser. Det är den upplevda kvaliteten som ska analyseras och leda till ständiga förbättringar för både medarbetare och medborgare. Här finns kraften och potentialen.

0

Besökare Vinterkonserten

0

Personer med daglig verksamhet

Glädje genom hela livet

Social samvaro, skratt, upplevelser, rörelse och hjärngympa är exempel på saker som får oss människor att känna livsglädje och må bra. Våra engagerade medarbetare arbetar mycket med att erbjuda våra äldre olika former av aktiviteter på våra boenden och mötesplatser.

Att skapa livskvalitet för alla

Vi har alla olika förutsättningar i livet, men vi behöver alla tillhöra en gemenskap och känna att det man gör har betydelse. Vi arbetar för att personer med någon form av funktionsvariation, psykiskt eller fysiskt, har något meningsfullt att göra i vardagen. Vi engagerar, stimulerar och utvecklar individer efter deras egna förutsättningar för att skapa den självkänsla och den struktur som behövs för att vara delaktig i samhällslivet.

Nästa