Att se utmaningar som möjligheter

Den demografiska och digitala utvecklingen sätter krav på oss som kommun. Men vi ser oss som möjliggörare och antar dessa utmaningar med nyfikenhet, mod och ett stort engagemang.

Våra fyra strategiska områden

Tillsammans har vi arbetat fram fyra fokusområden som är grunden i vår jobbkultur. Med vår gemensamma grund kan vi tryggt fortsätta vår utveckling i våra olika uppdrag.

1

Ledarskap

Vi är en stor verksamhet med mellan 800-1000 medarbetare, vilket innebär att ledarskapet är oerhört viktigt. Det måste vara samstämt om vi ska kunna förändra synsättet.

2

Medarbetarskap

Varje medarbetare fyller en viktig funktion, men det gäller att förstå sin egen roll. Vem är jag i organisationen? Vilket är mitt bidrag till helheten?

3

Kommunikation

Kommunikation efterfrågas ständigt och är tydligt kopplat till ledarskapet. Det krävs kommunikation i alla led för att det ska fungera.

4

Dialog

Genom samtal etableras en värdefull kontakt mellan oss alla. Vi måste skapa former för att föra dialog med alla medarbetare.

Ser fram emot att leda en verksamhet i ständig förändring

Människor väljer att arbeta och bo, att leva, där det finns tid och plats för att växa och skapa ett liv med livskvalité. Jag tror att alla människor bär på tankar och hopp om just det, om framtiden.

Nästa