Medarbetarskap och samspel

Vilken kraft det finns i att samspela. Att utbyta tankar, idéer och erfarenheter – att våga tänka högt och fritt tillsammans med engagerade kollegor.

Det förutsätter kompetens, engagemang och mod. Genom samverkan skapar vi möjligheter som gör skillnad.

Tillsammans skapar vi en positiv jobbkultur. Vi testar och utmanar. Vi tänker nytt och tar verksamheten till nya nivåer. Att arbeta med frihet under ansvar stärker oss i vår roll.

Rätt kompetens är nyckeln till framgång

Som HR-konsult är det viktigt att skapa förutsättningar för våra medarbetare att utföra sitt uppdrag på bästa sätt. Möt Karoline Pettersson som arbetar som HR-konsult på omsorgs- och socialförvaltningen.

0

antal anställda

0

medelålder

0

kvinnor (i %)

0

män (i %)

 

Hur skapar du nytta för våra medborgare?

Jag känner att jag är de boendes ögon, öron och mun här på Boken. Jag ser hur de mår, lyssnar till vad de tycker och framför deras behov. Jag ser till att de äldre som bor hos oss får vardagen att fungera på ett bra sätt. Vi ser till att hitta på aktiviteter som bibehåller deras funktioner och skapar glädje i vardagen.

Hur är du med och skapar nytänk och engagemang?

Genom att bry sig och engagera sig i diskussioner och planering kan man påverka vardagen och utvecklingen. Jag försöker utveckla min kompetens hela tiden genom olika erfarenheter och utbildningar. Jag försöker vara med och lära mig av allt.

Mercy Osayande
Vårdbiträde på Bokens vårdboende

Har du modet att förändra?

Jag drar mig inte för att lyfta förslag på förbättringar, ge feedback eller ifrågasätta arbetssätt om jag ser att vi kan göra saker på ett bättre sätt. Jag är intresserad av omvärlden och att vara uppdaterad kring det aktuella rättsläget och försöker därigenom bidra till kunskapsutbyte inom arbetsgruppen.

Vad får dig motiverad på jobbet?

En stark motivation för mig är att utifrån min yrkesroll kunna stötta, motivera och vägleda människor i deras väg mot egen försörjning. Jag trivs när det finns utrymme för lärande och reflektion som leder till att både verksamheten och vi själva utvecklas.

Emelie Andersson
Socialsekreterare inom arbete och välfärd.

Hur bidrar du till förändring?

Genom att nätverka på ett inlyssnande och reflekterande sätt får jag hela tiden nya perspektiv på mitt tankesätt. Alla jag träffar har sina erfarenheter och sin historia. Det gör att jag hela tiden får ny kunskap och kan se nya möjligheter till hur vi kan stötta våra kunder och hitta nya sysselsättningsplatser. Att skapa olika former av samarbeten är viktigt för att vi tillsammans ska lyckas med förändring.

Är du innovativ i ditt arbete?

Absolut. Det krävs att man är nytänkande och uppfinningsrik i skapandet av nya former av sysselsättningar som matchar individens önskemål, intressen och förmåga.

Camilla Gustafsson
Koordinator inom daglig verksamhet

Hur utvecklas du i din roll?

Jag möter många olika människor i min yrkesroll. Tack vare att jag är lyhörd och försöker ha en dialog med de jag möter så får jag ökad kunskap i mitt dagliga arbete. Jag är mån om att medverka i metod- och utvecklingsfrågor inom verksamheten.

Vad gör att du trivs på ditt jobb?

Att få följa människors resa tillbaka mot arbetsmarknaden ger mig arbetsglädje. Jag stöttar personer i deras arbetsträning genom att stärka deras resurser och undanröja eventuella hinder.

Det känns väldigt bra att få bidra genom att skapa goda förutsättningar för andra människor.

Ida Hårdh Eriksson
Arbetsterapeut inom arbete och välfärd

Nästa