Ett år där utmaningar har fått oss att tänka nytt

Jag ser tillbaka på 2019 som ett år präglat av givande, spännande, men också komplexa och utmanande, uppdrag. Vår förvaltning har verkligen prövats under det gångna året. Det har tvingat oss att vara än mer modiga, kreativa och innovativa. Med gemensamt arbete har vi hittat strategier att möta dagens, och morgondagens, utmaningar.

Tillsammans är vi möjliggörare!

Omsorgs- och socialförvaltningen har ett tydligt uppdrag – vi finns till för människor. Genom våra tjänster bidrar vi till ett självständigt och aktivt liv med meningsfull sysselsättning.

Utveckling och trygghet i vardagen är vår drivkraft. Vår gemensamma målbild är att skapa bra välfärdstjänster för alla. Det förutsätter ett stort och kunnigt engagemang. Likaså modiga satsningar på innovativ teknik i framkant. På så sätt skapar vi möjligheter som gör skillnad.

Omsorgs- och socialförvaltningen

Arbete och välfärd

Möjliggör för arbete och sysselsättning.

Ekonomiskt bistånd
Integration
Arbetsmarknad
Flyktingmottagning

Individ- och familjeomsorg

Ger stöd och råd till barn, unga och vuxna i olika livssituationer.

Utredning
Råd, stöd och behandling
Socialpsykiatri
Stödboende, HVB

Hälso- och sjukvård

Trygg hemgång
Erbjuder hälso- och sjukvård i hemmet.

Korttidsboende
Rehabilitering
Hjälpmedel

Äldre

Erbjuder stöd, omsorg och boende för äldre.

Vårdboenden
Trygghetsboenden
Mötesplatser
Hemtjänst och boendestöd

Funktionsnedsättning

Möjliggör för ett självständigt och aktivt liv för personer med funktionsnedsättningar.

Daglig verksamhet
Gruppbostäder
Planeringsenheten

Entreprenader

Vifolkagårdens vårdboende (Aleris Omsorg AB)
Slomarps vårdboende (Norlandia Care AB)
Personlig assistans (Marcus Assistans AB)

Året i korthet

Här kan du bläddra dig fram till olika händelser från året.

Förra Nästa

593,1

Budgetram (mnkr)

607,2

Förvaltningens resultat (mnkr)

2,37

Avvikelse (%)

Nästa